Danske Gymnasiers formandskab og bestyrelse kommer traditionen tro rundt til dialogmøder i landet i slutningen af september 2017.

I arbejdet på at finde klare, strategiske svar på de kommende års store udfordringer er det afgørende at fastholde sammenhængskraften i sektoren og at foreningen står samlet, så vi i fællesskab kan sætte retning og møde udfordringerne.

Danske Gymnasier har da også de senere år haft fokus på at skabe tid og rum for fælles diskussion og samordning af synspunkter gennem forskellige former for dialogmøder og senest gennem nedsættelse af en række arbejdsudvalg.

På årets dialogmøder vil vi drøfte, hvorledes foreningens repræsentationsstruktur bedst tilpasses, således at også den understøtter en bred medlemsinddragelse og en mangfoldig institutionsrepræsentation.

Vi ser frem til to spændende og inspirerende møder.


Dialogmøderne afholdes på følgende datoer:

JYLLAND – Skanderborg Gymnasium
tirsdag den 19. september 2017 kl. 13.00 – 15.00

SJÆLLAND – Københavns åbne Gymnasium
onsdag den 20. september 2017 kl. 13.00 – 15.00

Af hensyn til planlægningen af møderne er der
tilmeldingsfrist mandag den 11. september 2017.
TILMELDINGSFRISTEN ER UDLØBET