Fejl at afskaffe digitale eksaminer

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Det er for uambitiøst at afskaffe de internetbaserede eksaminer fordi bare én promille af gymnasieeleverne snyder ved de skriftlige eksaminer.

Pressemeddelelse.

Undervisningsministerens forslag om at afskaffe de elektroniske eksaminer er et skridt i den helt gale retning, konstaterer Danske Gymnasiers formand Anne-Birgitte Rasmussen.

– Det er klart, at snyderiet er en udfordring, som vi skal have løst, men det er for slapt og uambitiøst at svare igen ved at afskaffe en effektiv eksamensform, blot fordi man har mistanke om at én promille af eleverne snyder ved de skriftlige eksaminer, siger Anne-Birgitte Rasmussen.

Hun konstaterer, at de skriftlige elektroniske eksaminer afdækker sider af elevernes kunnen, som ikke kommer til udtryk i de mange mundtlige prøver, som gymnasieeleverne ellers møder på deres vej gennem ungdomsuddannelserne.

Faglighed går tabt

I samfundsfag har man for eksempel brugt de skriftlige prøver til at teste elevernes evne til selvstændigt at udvælge materiale, til at underkaste det en grundig kildekritik og til at perspektivere de oplysninger, de egenhændigt har fundet.

– Det er en vigtig faglighed, man ikke længere kan teste, hvis man afskaffer de elektroniske eksamensformer, siger Anne-Birgitte Rasmussen.

– Vi skal forberede de unge til en verden, hvor internettet er til rådighed 24/7, og det er en integreret del af undervisningen, og så virker det da helt ude af takt med virkeligheden at lukke ned for nettet ved eksamen, siger formanden for Danske Gymnasier.

Ifølge undervisningsministeriet egne tal er er der mistanke om snyderi ved 229 af de i alt 228.000 skriftlige eksaminer – det svarer til bare én promille.

/biv