EnGodPlan

Om lidt begynder eleverne i et gymnasium, som efter gymnasiereformen skal styrke deres faglighed og give dem nye kompetencer. Reformens succes afhænger bl.a. af gode læreplaner og af, at skolernes ledelser sikrer, at læreplanernes mange ord bliver ført ud i livet.