Ekspert: Flere måder at se på løfteevne

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Findes der én metode, som er bedre end andre til at vise skolens løfteevne. Nej, mener områdechef Camilla Hutters, EVA, der dog opfordrer til at kigge på de tilgængelige tal i ministeriets databaser.

Nogle undersøgelser har kigget på, hvor godt uddannelser løfter elever af ufaglærte forældre og nogle kigger på, hvordan man løfter elever i en bestemt eksamensform. Og Dansk Erhverv har netop offentliggjort deres undersøgelse af løfteevnen.

Der er mange måder at gribe det med løfteevnen an på, og ifølge områdechef Camilla Hutters, der har ansvar for ungdomsuddannelsesområdet i evalueringsinstituttet EVA, findes der ikke en endegyldig metode til at kortlægge skolers løfteevne. Men:

– Undervisningsministeriet har sammensat en metode, hvor både elevernes grundskolekarakterer og forskellige socioøkonomiske parametre indgår, siger hun. Det kan give et billede af, hvordan det ser ud med udviklingen i elevernes karakterer, hvis man f.eks. korrigerer for ting som alder, køn, etnicitet og andre forhold.

Ranglister, nej tak

Den entydighed, som kan ligge i, at man f.eks. laver en rangliste med enkelte udvalgte parametre, er ifølge Camilla Hutters ikke det bedste afsæt for at udvikle kvalitet i undervisningen.

– Der er ikke noget, som tyder på, at en rangordning i sig selv flytter noget. Det er det konkrete pædagogiske arbejde på den enkelte skole, som reelt kan forbedre løfteevnen. Eksempelvis, hvis man vil lave tiltag, som understøtter arbejdet med elever fra uddannelsesfremmede hjem, siger hun.

Skoler får altså ikke svarene i en rangliste. Og selvom det ifølge Camilla Hutters kan være kompliceret at gennemskue de mange statistiske faktorer, som er på spil i ministeriets system med datavarehus og databank, er det alligevel en god og nuanceret måde at undersøge en skoles løfteevne på.

Et nøgletal

Hun opfordrer rektorerne til at se på løfteevne, som et blandt flere nøgletal i arbejdet med at udvikle kvaliteten af skolens undervisning.

– Hvis man over tid får en negativ løfteevne, skal man nok også ud i undervisningsrummet og se, om der her sker noget, som gør, at man ikke får visse elevgrupper med. Her ville jeg igen bruge ministeriets tal om løfteevne. Men det vil være en indikator og ikke et facit, siger Camilla Hutters.