Digital bredde i informatikfagets læreplan

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Informatik er nyt på paletten over fag, som det almene gymnasium kan tilbyde kommende elever. Læreplanen ser fornuftig ud, mener rektor Thomas Jørgensen.

Faget informatik er ikke længere kun et forsøgsfag men et reelt fag på C og B-niveau fra sommeren 2017.

Fagets elementer af digital dannelse og de faglige mål om, at elever på f.eks. B-niveau bl.a. skal kunne modellere programmer og anvende programmeringsteknologier til at udvikle it-systemer med, er beskrevet i udkast til læreplaner, som er i høring frem til 27. marts.

Eleverne skal gennem fagets kernestof bl.a. lære om alt fra ”it-systemer og brugeres gensidige påvirkning og konsekvens i forhold til etik og adfærd” over ” modellering som middel til at forstå et problemområde” til ” tekstbaseret programmering”. I samspil med uddannelsens øvrige fag skal supplerende stof endvidere styrke toningen af kernestoffet.

Interessant bredde

Rektor Thomas Jørgensen, Borupgaard Gymnasium, mener, at læreplanerne på området ser fornuftige ud. Han sidder desuden i Danske Gymnasiers digitaliseringsudvalg, hvor man bl.a. har pointeret vigtigheden af, at man laver en bred tilgang til begrebet digital dannelse. En tilgang, han mener, er fundet.

– Digital dannelse som både det at kunne lave digitale produktioner, forstå strukturerne bag og det med, hvordan man opfører sig på nettet, rammer man egentlig meget godt, siger han. Han mener også, at fagets emnevalg holder vand og kan fange interessen hos de unge.

– Det har en tilpas bredde til at kunne appellere til mange unge, siger han.

Fokus i andre fag

Thomas Jørgensen opfordrer samtidig til, at man også i de andre fag sætter fokus på at styrke elevernes digitale kompetencer og den digitale dannelse. Det er ikke kun en opgave for informatikfaget, påpeger han.