Det, hf kan…

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

De skoleledere, der forbereder modtagelsen af elever, som skal begynde på hf efter sommer, ser frem til arbejdet med et hf, der skal gøre eleverne mere afklarede om deres fremtidsplaner, og som bl.a. betyder fokus på fagpakker, feedback og praktikforløb

Afklaring – om at blive klog på, hvad man er god til

”Vi kan gøre hf-eleverne klogere på, hvad det er, de er gode til ved at få dem til at reflektere over deres eget liv og deres egne valg. Vi skal afklare dem, og det kan vi konkret gøre ved hjælp af de projekt- og praktikforløb, som bliver det helt store i det nye hf. Her bryder vi for alvor osteklokken ned om ungdomsuddannelsen og skaber en bro videre til det, de skal bagefter. Den usikkerhed, mange unge oplever om fremtiden, er noget, vi med det nye hf bedre kan håndtere. Vi kan få dem godt videre i livet, og der synes jeg, at det nye hf kan noget særligt – og som andre uddannelser nok ikke kan i samme grad. ”

Vicerektor Anders Vind

Uddannelsesstruktur – om en kombination af det almene og det professionsorienterede

”Den nye professionsorientering giver hf en spændende profil. Hf er fortsat er en almen, bred ungdomsuddannelse, som forbereder til videregående uddannelse. Men hf-eleverne vil møde flere cases og problemstillinger fra forskellige professioner i den daglige undervisning, og der vil være et mere målrettet fokus på de næste trin på uddannelsesvejen. Vi vil samarbejde med de videregående uddannelser om professionsorienteringen via toning af de almene fag, projekt- og praktikforløb, brobygningstiltag og lærersamarbejde. Samarbejdet er allerede etableret flere steder, og er i gang med at blive udvidet. ”

Vicerektor Anita Lindquist