Det, hf også kan

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Her finder du hf

De skoleledere, der forbereder modtagelsen af elever, som skal begynde på hf efter sommer, ser frem til arbejdet med et hf, der skal gøre eleverne mere afklarede om deres fremtidsplaner, og som bl.a. betyder fokus på fagpakker, feedback og praktikforløb.

Feedback – om gode tilbagemeldinger til elever

”Som noget nyt får skolerne mulighed for selv at udarbejde et godt evaluerings- og feedbacksystem. Feedback er vigtigt, og eleverne efterspørger det – ikke mindst på hf, hvor det er årskaraktererne, der tæller, og hvor man ikke får karakterer undervejs. På en pædagogisk linje, hvor den unges drøm f.eks. er at blive pædagog, lærer eller socialrådgiver, er danskkundskaber ikke noget, eleven alene opbygger for at score en høj karakter til eksamen. Man skal bruge danskkundskaberne konkret, når man f.eks. skal skrive referat fra et forældremøde i en børnehave. At hf bliver professionsorienteret betyder, at det bliver mere konkret at arbejde med de unges uddannelsesdrømme, og der bliver rig mulighed for at give dem feedback i løbet af uddannelsen. ”

Rektor Anna Frejbæk

Fagpakker – om at gøre det, man interesserer sig for

”Fagpakker er godt for elevernes motivation. Det er med til at be -eller afkræfte eventuelle valg af videregående uddannelse. På den måde kan det også være med til at sikre et lavere frafald på de videregående uddannelser. Vi har f.eks. en Force-fagpakke for unge, hvor de gennem fagene stifter bekendtskab med politiets arbejde, forsvaret og beredskabsstyrelsen. Med en fagpakke understøtter vi noget, som eleverne i forvejen har en interesse i. Vi toner de enkelte fag, så de retter sig mod den interesse og dermed giver eleven motivation for at gå i skole. Hf får med hjælp af fagpakkerne en mere klar profil i uddannelsesbilledet. ”

Rektor Allan Kornum

Praktik – om at prøve sig selv af

”Det, at hf-eleverne i praksis og på nært hold får mulighed for at se, hvordan de anvender den viden, de tilegner sig i fagene, er en klar styrke for det nye hf. De nye formelle rammer for projekt- og praktikperioder betyder, at vi kan sætte endnu mere fokus på den del af uddannelsen, som handler om at gøre undervisningen i Hf-fagene mere anvendelsesorienteret. I projekt- og praktikforløbene får eleverne mulighed for at se, at det, de lærer på skolen, kan bruges til noget og er med til at guide dem i en bestemt retning. Praktikforløb er noget, eleverne efterspørger, og det er med til at øge deres motivation og kvalificere deres uddannelsesforløb. ”

Uddannelsesleder Pernille Højgaard-Hansen

Her finder man hf