Årsmøde 2017

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Danske Gymnasier holder Årsmøde 22. – 24. november 2017

Årsmødet finder sted på Hotel Nyborg Strand tilmeld dig her.
Tilmeldingsfrist: 10. november 2017

Materiale til generalforsamlingen findes bag login

Onsdag den 22. november 2017

Kl. 12.00: Frokost
Kl. 12.45: Regionsmøder
Kl. 14.30: Pause
Kl. 15.00: Ordinær generalforsamling i Danske Gymnasier
Kl. 18.30: Middag
Kl. 20.00: Nærvær – en musikalsk historie om at sætte sig selv på spil
Jazzmusiker Chris Minh Doky

Torsdag den 23. november 2017

Kl. 08.00: Morgenmad
Kl. 09.00: Ordinær generalforsamling i Danske Gymnasier – fortsat
Kl. 12.00: Frokost

Tema: Uddannelse i et regionalt perspektiv

Kl. 13.00: Velkomst v/ Formand Anne-Birgitte Rasmussen

Kl. 13.15: Tænk vildt, tænk nyt, tænk langsigtet
Professor Flemming Besenbacher, Carlsbergfondet

Kl. 14.15: Matcher uddannelserne de regionale virksomheders behov?
Paneldebat mellem:
HR Manager Burchard Winski, Danfoss
Senior Vice President Jens Holm-Nielsen, Semco Maritime
Vicedirektør Lars Katzmann, EUD Rybners

Kl. 15.15 Pause

Kl. 15.45: Universitet og region i samspil – Universitets regionale strategi
Rektor Per Michael Johansen, Aalborg Universitet

Kl. 16.15: Et uddannelsesDanmark uden kanter
Uddannelsespolitisk ordfører Morten Østergaard, Radikale Venstre

Kl. 16.45: Om Fake News og positive nyheder – utidig translokationstale
Direktør Ulrik Haagerup, Constructive Institute, Aarhus Universitet

Kl. 17.45: Pause

Kl. 18.45: Festmiddag med underholdning

Fredag den 24. november 2017

Kl. 08.00: Morgenmad

TEMA: DATA – ETIK & MULIGHEDER  

Kl. 09.00: Hilsen fra ministeren

Kl. 09.15: Er der behov for at sætte grænser for brugen og håndteringen af data på
uddannelsesområdet?
Departementschef Jesper Fisker, Undervisningsministeriet 

Kl. 09.45: Big Data i sundhedssektoren
Kan Big Data forbedre Børn og unges trivsel og sundhed?
Professor Carsten Obel, Aarhus Universitet 

Kl. 10.15: Dataetiske dilemmaer
Lektor Helene Ratner, DPU, Aarhus Universitet  

Kl. 10.45: Pause

Kl. 11.10: Paneldebat mellem formiddagens panelister og deltagerne

Kl. 11.50: Afrunding af Årsmøde 2017

Kl. 12.00: Frokost og efterfølgende afrejse