Danske Gymnasier: Snæver undersøgelse om løfteevne

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Danske Gymnasiers formand, Anne-Birgitte Rasmussen, mener, at Dansk Erhvervs nye undersøgelse af gymnasiers løfteevne er for snæver.

Danske Gymnasiers formand, Anne-Birgitte Rasmussen, siger i en kommentar til undersøgelsen fra Dansk Erhverv, at der ligger politik gemt i valget af indikatorer, som skal måle skolernes løfteevne. Når Dansk Erhverv f.eks. kun medtager skriftlige karakterer, er det et bevidst valg, der fortæller mere om, hvad Dansk Erhverv vægter end om skolernes indsats.

– Man kan f.eks. også se på, om eleverne fra gymnasiet afslutter deres uddannelse, om de formår at komme i gang med en videregående uddannelse og om de i det hele taget trives og har det godt på den pågældende skole. Dansk Erhvervs undersøgelse er kun en meget lille del af billedet og kan ikke stå alene. Hvis man inddrog andre parametre end skriftlige karakterer, ville gymnasier, som nu ligger i top i undersøgelsen, måske være helt anderledes placeret, siger hun.

Vigtigt med redskaber

Danske Gymnasier mener, det er vigtigt, at skolerne bliver tilbudt redskaber, hvor de kan finde data, som kan være brugbare i bestræbelserne på at gøre eleverne så dygtige som overhovedet muligt.

– Undervisningsministeriet har en gennemarbejdet og bredere måde at opgøre skolernes løfteevne på. Det er den, man arbejder med ude på skolerne, siger Anne-Birgitte Rasmussen.

Nej til nyt taxameter

Dansk Erhvervs forslag om et lærings- eller løfteevnetaxameter til erstatning for færdiggørelsestaxameter, vinder ikke gehør hos Anne-Birgitte Rasmussen:

– Taxameter er ikke belønning eller straf men penge til uddannelse. Med Dansk Erhvervs forslag bliver det en belønning til enkelte skoler, og vil på den måde underminere den samlede opgave, som skolerne varetager, når det handler om at uddanne de unge mennesker, siger hun. Hun peger i forlængelse heraf på, at 92 pct. af det almene gymnasiums studenter får sig en erhvervskompetencegivende uddannelse, og at det er på det enkelte gymnasium, at grundlaget til denne succes bliver lagt. Det er her, man på forskellig vis løfter eleverne fagligt.

Karaktergennemsnittet på stx er i perioden 2011-2015 steget med 0,3 karakterpoint.


 

Fire indikatorer

Den socioøkonomiske reference(karakter) – er blot en ud af fire indikatorer, som siger noget om evnen til at løfte eleverne fagligt. Undervisningsministeriet vurderer selv, at det derfor ikke er muligt på baggrund af disse data at udlede, hvilke skoler, som er de gode, og hvilke der er dårlige. De fire indikatorer er:

  • Gennemsnitlige eksamensresultater for de studenter, der har afsluttet deres gymnasiale uddannelse
  • Overgang til videregående uddannelse målt 27 måneder efter afsluttet gymnasial uddannelse
  • Frafald målt et år efter, at eleverne er påbegyndt 1. g
  • Skolernes løfteevne – socioøkonomisk referencekarakter.

Læs mere