Anne-Birgitte Rasmussen: Giv unge lyst til naturvidenskab

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

En del af gymnasiereformen handler om, at man vil udarbejde en national naturvidenskabsstrategi, som skal styrke den naturvidenskabelige almendannelse og øge interessen for naturvidenskab blandt børn og unge.

Strategien skal se dagens lys i foråret 2017, og Danske Gymnasier bifalder initiativet. Erhvervslivet efterspørger flere naturvidenskabelige og tekniske kandidater. Og selvom det almene gymnasium er storleverandør af studenter til de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser, kan vi godt motivere endnu flere unge til at åbne øjnene for de naturvidenskabelige fag og retninger på gymnasiet.

Ministeren har sagt, at der er ”behov for en bedre sammenhæng på det naturfaglige område lige fra dagtilbud til de videregående uddannelser. Undervisningen skal være mere motiverende og have en tydelig relation til det omgivende samfund”. Ministeren har ret. Vi skal sørge for, at eleverne oplever en god overgang fra en ny folkeskole, hvor de f.eks. laver fællesfaglig naturfagsprøve og til det almene gymnasium, hvor eleverne også skal opleve en høj faglighed i fagene og et stærkt tværfagligt samarbejde mellem de naturvidenskabelige fag.

Der er tale om kreative og spændende fag, som ruster eleverne til senere at gøre en forskel, når det f.eks. gælder klimaudfordringerne. I den forbindelse er koblingen til -og samarbejdet med virksomhederne vigtigt. Her er der plads til, at man udbygger samarbejdet. F.eks. kan gymnasierne finde inspiration i center for læring i natur, teknik og sundhed, Astra, hos Naturvidenskabernes Hus eller hos Sciencetalenter i Sorø. Eller man kan gå direkte ind på engineerthefuture.dk og booke en forsker eller ingeniør, der kan komme på skolen og fortælle eleverne om, hvordan et arbejdsliv ser ud for en ingeniør. Særligt kan pigerne have behov for at se dem selv ti år frem i tiden.

Alt for mange børn og unge er opflasket med en vis skepsis overfor naturvidenskabelige fag. Vi skal udrydde den skepsis en gang for alle. Forældre og lærere skal vække de unges interesse for disse fag, som hverken er hårdere eller blødere end andre. Og eleverne skal have adgang til den seneste teknologi, så vi kan etablere en forbindelse til det arbejdsliv, de en dag skal være en del af.

Endelig skal vi fra Skagen til Gedser give de unge et godt tilbud om en ungdomsuddannelse, hvor de får pirret lysten til naturvidenskab. Gymnasierne bør med sine 145 adresser også stille sig parate til at åbne dørene for et udbud af htx, hvis der i lokalområdet skulle mangle et sådant. Der er i nogle udkantsområder ikke mulighed for at få en volumen på htx, som kan give et godt læringsmiljø inden for de tekniske- og naturvidenskabelige områder. Et udbud af htx på de almene gymnasier vil være godt for både htx-eleverne og de almene gymnasiers elever, fordi de naturvidenskabelige miljøer så bliver styrket. Ved at placere htx og stx på samme adresse får man desuden en mere effektiv udnyttelse af lokalerne og man kan opgradere dem, fordi der kommer flere elever. I yderområder vil man også lettere kunne tiltrække og fastholde dygtige naturvidenskabelige lærere.

Med venlig hilsen

Formand Anne-Birgitte Rasmussen, Danske Gymnasier.