12 pct. af grundskoleeleverne, som søger hf, kommer fra 9. klasse

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Godt en ud af ti elever fra grundskolen, som i år har søgt om at begynde på hf, kommer fra 9. klasse.

462 elever fra 9. klasse har i år søgt mod hf. Samlet er der 3.826 elever fra 9. og 10. klasse, som har søgt hf.

5,8 pct. af dem, der afslutter grundskolen, har i 2017 søgt hf mod 5,1 pct. sidste år.

Kilde: Danske Gymnasier.

Læs notat om søgning